Je krijgt mensen niet mee in de verandering.

Het uitstippelen van de koers voor je bedrijf is één, de uitvoering van je businessplan is minstens zo uitdagend. Veranderingen hebben impact en leiden vaak tot weerstand. Waar weerstand is, is energie. Ik ontzorg je bij de uitvoering van de plannen in je bedrijf en zorg dat de vrijkomende energie kracht geeft aan jou en je mensen.

 

 

Meekrijgen in verandering

 

‘Ik krijg mensen niet mee in de verandering’. Ze doen niet wat ik van ze vraag’. Ik ervaar weerstand tegen de voorgenomen verandering.’ Mijn medewerkers verwachten dat ik alles voor ze regel en voor ze zorg, terwijl ik verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welbevinden.’

Geen gedoe maar positieve energie

Je wilt manieren vinden hoe om te gaan met weerstanden. Je wilt minder gedoe. Je wilt duidelijk maken dat werkgever en werknemer(s) een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor hun werkgeluk.

Je wilt met je medewerkers het goede gesprek voeren. Duidelijk maken welke doelen jullie nastreven en wat je daarin van elkaar nodig hebt en verwacht. Iedereen zich vrij voelt en in staat is te vertellen wat hun wensen, behoeften en verwachtingen zijn. Zodat iedereen zich committeert aan de gestelde doelen en aan de slag gaat om de gewenste resultaten te behalen.

Het goede gesprek

Hoe voer je het ‘goede gesprek’? Wat zeg en vraag je om medewerkers mee te krijgen in de veranderingen? Hoe achterhaal je of hun commitment ‘echt’ is? Hoe kun je het beste omgaan met weerstanden en bezwaren? Hoe houd je mensen gemotiveerd, ook wanneer het tegenzit?

“Behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden”

 Persoonlijk maatwerk

Gedurende mijn carrière heb ik verschillende verandertrajecten mogen begeleiden. Daardoor weet ik vanuit eigen ervaring wat de impact hiervan is, zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers. Belangrijk hierbij is dat transities maatwerk vragen omdat ieder mens uniek is.

Dat ‘iemand behandelen zoals diegene behandeld wil worden’ een belangrijke succesfactor is.
Door mensen serieus te nemen, transparant en helder te zijn over de doelen die je wilt bereiken. Wanneer je medewerkers actief betrekt bij de gevraagde verandering en in dialoog gaat, krijg je mensen mee. Niet omdat het moet maar doordat je ze aanspreekt op hun persoonlijke motivatie en verantwoordelijkheid.

Samen optrekken

Bij verandertrajecten trekken wij samen op, waarbij wederzijds vertrouwen en commitment de basis vormen.

Ik faciliteer en ondersteun het proces aan de hand van de kernwaarden van je organisatie. Gebruik deze om duidelijk te maken wat het vraagt in houding en gedrag, zowel van leidinggevenden als van medewerkers. Ik begeleid leiders bij de invulling van hun leiderschap. Wat effectief leiderschap inhoudt. Hoe je medewerkers gedurende het veranderingsproces betrokken houdt en enthousiasmeert. En hoe je omgaat met weerstanden en belemmeringen. Ook hierbij geldt dat de mens centraal staat en we gezamenlijk onderzoeken en bepalen hoe het (maatwerk)traject van verandering wordt ingevuld.

Afleren en aanleren

Verandertrajecten hangen samen met de houding en gedrag van mensen. En het aanpassen van menselijk gedrag kost tijd. Omdat hetgeen mensen doen en laten (veelal onbewust) ingesleten patronen zijn. En wanneer je die wilt veranderen, mensen veelal eerst iets moeten ‘afleren’ voordat ze nieuw gedrag kunnen ‘aanleren’.

Ook is er bij gedragsveranderingen veelal sprake van weerstanden en verlopen processen niet zonder tegenslagen en terugval.

Gedurende het transitieproces is op meerdere momenten aandacht en ondersteuning nodig. Waarbij op voorhand niet precies te voorspellen is wanneer en welke ondersteuningsbehoefte gewenst is. Daarom maken we afspraken, afgestemd op jullie behoefte, over de invulling en ondersteuning van het gehele traject.

Wil jij eens sparren over de uitdagingen waarmee jij te maken hebt?

Ik maak graag tijd voor een gesprek en te ontdekken welke kansen en mogelijkheden ik zie.

Leo Valk

Nieuws

Genieten

Genieten

De afgelopen dagen op pad geweest voor kennismakingsgesprekken met ondernemers aan de start van mijn nieuwe opdracht. Hoe fijn om weer fysiek bij bedrijven langs te kunnen en mensen ‘in het echt’ te ontmoeten. Mooie, inspirerende gesprekken met bevlogen ondernemers...

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal

Hoewel we eind 2020 dachten dat we in 2021 weer zonder beperkingen aan de slag konden, ervaren we pas nu, eind juni 2021, dat we onze vrijheid nu pas echt terugkrijgen. En hebben we zicht op een toekomst zonder beperkingen, ook wel aangeduid als het ‘nieuwe normaal’....

Waag de sprong en neem contact op

Contactformulier

06-54292680