Hoewel we eind 2020 dachten dat we in 2021 weer zonder beperkingen aan de slag konden, ervaren we pas nu, eind juni 2021, dat we onze vrijheid nu pas echt terugkrijgen. En hebben we zicht op een toekomst zonder beperkingen, ook wel aangeduid als het ‘nieuwe normaal’.

De weg terug

Teruggaan naar hoe het was voor februari 2020 is voor weinigen vanzelfsprekend. Veel bedrijven staan voor de keuze hoe zij invulling geven aan ‘terug naar de werkvloer’. Zeker voor bureaubanen ontstaat een situatie waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je dagelijks op het bedrijf komt.

Het positieve van de coronacrisis is dat veel werkgevers hebben ingezien dat thuiswerkende medewerkers heel goed omgaan met hun verantwoordelijkheid voor hun werk en veelal productiever blijken dan in de oude situatie.

Vertrouwen

Het doet me deugd dat werkgevers durven te kiezen voor vertrouwen in hun mensen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wanneer je samenwerkt vanuit vertrouwen het leidt tot win-win-win effecten.

  • Winst voor de medewerker omdat hij/zij zich erkend en gewaardeerd voelt en de verantwoordelijkheid mag dragen voor zijn/haar werkzaamheden.
  • Winst voor de klanten omdat tevreden medewerkers dit uitstralen in hun houding en gedrag en daardoor beter contact kunnen maken met de mensen met wie ze omgaan.
  • En winst voor de ondernemer, die minder last heeft van gedoe en gezeur. Die zich minder hoeft bezig te houden met corrigeren en herstellen van fouten. En bovendien blijer wordt van de betere resultaten die binnen het bedrijf worden geboekt.

Volharding

Is het allemaal zo simpel? Nee helaas. Want het vraagt een blijvende gedragsverandering en houding van ondernemer en medewerkers. Ik vertel niets nieuws als ik stel dat veranderingen van gedrag tijd kosten. En dat er eerst iets moet worden ‘af’geleerd voordat iets nieuws kan worden ‘aan’geleerd. Dat vraagt dus écht vertrouwen en volharding. Maar levert ook échte winst op.

Daarom is mijn advies voor het ‘nieuwe normaal’: Kies voor de ‘mens’ in je organisatie, kies voor vertrouwen.