Add Your Service – tot uw dienst voor mensgericht organisatie-advies.

Add Your Service versterkt organisaties en realiseert win-win-win effecten door ‘de mens’ centraal te stellen. Wij dragen actief bij aan een cultuur waar kwaliteit wordt gezien, verbinding wordt gemaakt en gezamenlijk de beste prestaties worden geleverd.

We zorgen dat talenten ontwikkeld worden en het ‘menselijk kapitaal’ optimaal wordt benut. Zodat uw organisatie floreert en het verschil maakt voor medewerkers en klanten.

De uitdaging om ‘aan’ te gaan

Hoe vaak realiseer jij je dat je heel hard in je bedrijf werkt maar jezelf nauwelijks de tijd en ruimte gunt aan je bedrijf te werken? Welke personele uitdagingen vragen veel tijd en energie? Wanneer is voor het laatst aan jou gevraagd hoe het écht met jou gaat?

Het ondernemerschap is prachtig. Bied je de kans je passie te leven, je eigen keuzes te maken en te doen waar jij echt blij van wordt. Je draagt verantwoordelijkheid voor je onderneming en de mensen die er werken. Dat is machtig en prachtig maar brengt ook uitdagingen met zich mee die soms moeilijke beslissingen vragen.

Heb jij wel eens het gevoel dat je op een eiland zit? Zoek je een luisterend oor waarbij je je verhaal kwijt kunt? Een klankbord waarmee je lastige zaken kunt delen en bespreken? Of heb je praktische hulp nodig bij personele issues?

Klik dan op onderstaande buttons en ontdek wat Add Your Service voor jou en jouw bedrijf kan betekenen. Bij het vinden van passende antwoorden. Het maken van strategische keuzes. Met gezond verstand en praktische ondersteuning. Zodat jij weer ‘aan’ gaat en verder kunt.


Je hebt steeds het gevoel dat je achter de feiten aanloopt.

Lees hoe ik je kan helpen met organisatie-advies


Je krijgt mensen niet mee in de
verandering.

Lees hoe ik je kan helpen als programmamanager

Je staat op een eiland. Je bent de enige die het geheel overziet.

Lees hoe ik je kan helpen met businesscoaching

De mens centraal

Organisaties en bedrijven realiseren win-win-win effecten door ‘de mens’ centraal te stellen. Klanten worden verrast wanneer hun wensen en verwachtingen worden overtroffen. Het werkgeluk van medewerkers is groter als zij waardering en erkenning krijgen. En ondernemers als zij succesvol zijn met hun bedrijf en voldoening halen uit hun ondernemerschap. Ik versterk organisaties bij het maken van strategische keuzes (waarom), het vertalen van visie, missie & kernwaarden naar concrete plannen en doelen (wat) en het invullen van leiderschap (hoe).

Schakel mij in als je medewerkers en teams in beweging wilt krijgen. Door uit te gaan van wat er al is. Gezamenlijk te bepalen wat de toegevoegde waarde van jullie bedrijf is. De toegevoegde waarde te benutten om plannen te verwezenlijken en doelen te realiseren. Een voedingsbodem te leggen voor een cultuur waar medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen. Daarmee waarde toe te voegen: voor zichzelf, voor hun klanten en voor het bedrijf. En dit in praktijk brengen in activiteiten, houding en gedrag. Ik draag graag bij aan een organisatie waar medewerkers hun passie kunnen leven en hun talenten ontplooien. Klanten zich gehoord, gezien en geholpen voelen. En de organisatie rendement behaalt.

Wie ben ik?

Leo Valk is mijn naam.

Het realiseren van ’mens-centralistische’ organisaties is mijn persoonlijke missie.
Door bij te dragen aan strategische keuzes (waarom), het vertalen van visie, missie en kernwaarden naar concrete plannen en doelen (wat) en het invullen van leiderschap (hoe).

Als inspirator, adviseur, begeleider en coach in de rol van leider en leidinggevende.
Waarbij vertrouwen, integriteit, empowerment en samenwerking belangrijk zijn. Als ‘samenbinder’ handel ik zowel resultaat- als mensgericht, waarbij ik heb ervaren dat organisaties optimaal resultaat bereiken door mensen in verbinding te brengen met hun eigen kracht, plezier en kwaliteiten én die van het team.

Ik creëer synergie vanuit geloof in (het potentieel van) mensen, met focus op het beoogde resultaat. Hierdoor kunnen medewerkers, leidinggevenden en organisaties het beste uit zichzelf halen wat leidt tot meer werkplezier bij medewerkers en positieve bedrijfsresultaten. Met als effect dat medewerkers meer kwaliteit in hun werk leveren hetgeen een positief effect heeft op de servicebeleving en klanttevredenheid. Een win-win-win situatie dus.

Wil je meer over mij weten, klik dan door naar mijn CV of LinkedIn-profiel.

Het aanbod

Add Your Service biedt ondernemers en leiders de kans zichzelf een dienst te bewijzen, het werkplezier van medewerkers te vergroten én van tevreden klanten loyale klanten te maken.
Met praktische oplossingen transformeer ik gedoe en ergernissen naar werkplezier en resultaat. Help talenten te ontwikkelen zodat het ‘menselijk kapitaal’ in uw organisatie optimaal wordt benut. Zodat uw organisatie floreert en het verschil maakt voor medewerkers en klanten. Een win-win-win situatie dus.
Door de wensen en behoeften van individuen én het grotere geheel centraal te stellen, komen we tot oplossingen die voor alle partijen het beste resultaat opleveren.
Door mensen serieus te nemen, transparant en helder te zijn over de doelen én medewerkers actief te betrekken bij de gevraagde verandering, krijg je mensen in beweging. Niet omdat het moet maar door mensen te raken op hun persoonlijke motivatie en eigen verantwoordelijkheid.
Dit vraagt maatwerk omdat ieder mens uniek is. Iemand behandelen zoals diegene behandeld wil worden is een belangrijke succesfactor.

Met dienend leiderschap, een rugzak vol met kennis en praktische ervaring, bied ik maatwerkoplossingen die aansluiten op de klantverwachtingen, jouw wensen en bedrijfsdoelen.

Waag de sprong en neem contact op

Contactformulier

06-54292680