Van lijdend voorwerp naar leider

Of je nu zelf kiest voor veranderingen of dat de omstandigheden bijsturing vragen, in beide gevallen is het prettig iemand naast je te hebben die helpt het geheel te overzien. Waarbij de klant en het menselijk kapitaal in je bedrijf steeds centraal blijven staan. En waarbij je uitgaat van eigen kracht en regie in plaats van afhankelijkheid en zorg.

 

Met welke uitdagingen heb jij te maken?

Meebewegen met veranderingen

‘Heb ik de juiste mensen aan boord om de kwaliteit en service te verlenen die onze klanten en medewerkers van ons mogen verwachten?’ Zijn mijn medewerkers zich bewust dat de wereld steeds sneller verandert en we moeten meebewegen om onze klanten tevreden te houden?’

Van ad hoc naar onder controle

‘Door de drukte van alledag heb ik niet de tijd en rust om met mijn medewerkers in gesprek te gaan. Ik hoor af en toe wat gemopper maar heb onvoldoende beeld wat er bij hen speelt en wat hen bezighoudt. Ik heb behoefte aan tijd, ruimte en overzicht. Ik wil aan mijn zaak werken in plaats van alleen maar hard in mijn bedrijf te werken.’

Succesfactoren

Je wilt bepalen wat jouw organisatie en jouw medewerkers nodig hebben om de kwaliteit, kwantiteit en service te bieden die wenselijk is om succesvol te zijn en blijven.

Succesvol zijn en blijven

Je wilt inzicht krijgen wat jouw bedrijf nodig heeft om succesvol te kunnen zijn en blijven. En hoe je zorgt dat het team bestaat uit mensen die passen bij jouw bedrijf. Die over de juiste motivatie, talenten, kwaliteiten en vaardigheden beschikken om het verschil te maken.

“Zet de mens centraal in alles wat je doet”

Werken aan je zaak

Het menselijk kapitaal is een van de meeste waardevolle bezittingen van je bedrijf.
De wensen en verwachtingen waaraan je organisatie moet voldoen veranderen. Door je klanten, je medewerkers, de omgeving en jezelf. Dat vraagt dat je niet alleen in je bedrijf aan het werk bent, maar regelmatig de tijd en gelegenheid creëert ook aan je bedrijf te werken. Waardoor je succesvol blijft en de regie houdt over het werkgeluk van je medewerkers en jezelf. En je je klanten blijft bieden wat ze nodig hebben waardoor de klantrelatie duurzaam en sterk blijft.

We doen het samen

Wanneer wij met elkaar in zee gaan, doen we dat samen en committeren we ons beiden aan de doelstelling en het beoogde resultaat.
Ik faciliteer en ondersteun het proces. Haal op wat de kernwaarden van de organisatie zijn. Deze vormen de basis voor de doelen, visie en missie die we gezamenlijk formuleren en daarmee richting geven en leidraad vormen voor de mensen in de organisatie. Ik maak jou en je medewerkers bewust van ieders rol en de gezamenlijke verantwoordelijkheid die jullie hebben voor het succes van het bedrijf. Wat dat betekent op het gebied van houding en gedrag en hoe jij je medewerkers hierin meeneemt. Vervolgens begeleid ik jou en je team, naar behoefte en noodzaak, bij het verwezenlijken van de doelen. Zowel individueel als collectief. Door middel van coaching, intervisie, training, workshops etc.

De verandering blijft

Niet alleen verandert de wereld om ons heen in rap tempo. Ook binnen jullie eigen organisatie is er volop beweging en dynamiek. De (strategische) keuzes die nu worden gemaakt, kunnen over een tijdje achterhaald zijn of aanpassing vragen. Daarom verbind ik mij graag voor een langere periode aan jouw organisatie. Zodat we de voortgang kunnen volgen en reflecteren op de opgedane ervaringen en inzichten. We tijdig afstemmen welke vraagstukken extra aandacht vragen en wat passende maatregelen zijn.
Zo weet jij je verzekert van een deskundige en ervaren sparringpartner die samen met jou optrekt, een vinger aan de pols houdt en bijspringt waar nodig.

Wil jij ontdekken hoe je het beste uit jouw organisatie kunt halen?

Graag kom ik een keer langs voor een kop koffie.

Leo Valk

Nieuws

Genieten

Genieten

De afgelopen dagen op pad geweest voor kennismakingsgesprekken met ondernemers aan de start van mijn nieuwe opdracht. Hoe fijn om weer fysiek bij bedrijven langs te kunnen en mensen ‘in het echt’ te ontmoeten. Mooie, inspirerende gesprekken met bevlogen ondernemers...

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal

Hoewel we eind 2020 dachten dat we in 2021 weer zonder beperkingen aan de slag konden, ervaren we pas nu, eind juni 2021, dat we onze vrijheid nu pas echt terugkrijgen. En hebben we zicht op een toekomst zonder beperkingen, ook wel aangeduid als het ‘nieuwe normaal’....

Waag de sprong en neem contact op

Contactformulier

06-54292680